سيم co2 در قطرهاي مختلف

سيم co2 در قطرهاي مختلف

جهت سفارش این محصول تماس بگیرید.

 

توضیحات

سيم جوش هاي تيگ بدون آلياژ براي جوشكاري با گاز محافظ

EN 440

DIN 8559

AWS/ASME SFA 5.18

AMA Trade

Name

ER 70S-3 ۴۰-۱۳T

ER 70S-4

۴۰-۱۴T
ER 70S-6 ۴۰-۱۶T
W3Si 1 WSG2 ۴۰-۱۸T
سيم جوش هاي توپودري براي جوشكاري با گاز محافظ

EN 758

DIN

AWS/ASME 

AMA Trade

Name

T 46 4 MM2

SFA-5.20

E 71T-1

AMA

MC10

T 46 4 PM1 (DIN 8559)

SGR1M21Y4643

SFA-5.20

E 71T-1

AMA

FC14

T 462 PM1H5

T 462 PC1H5

E71T-1MH4

E71T-1H4

AMA

FC14HD

T 42 4BC3

T 42 4BM3

(DIN 8559)

SGB1CY4254

SFA-5.20

E 70 T-5

AMA

FC31

(DIN 8555)

MSG6-55

AMA

MC56

SFA-5.29

E 91T1-G

AMA

MC 141

SFA-5.29

E 110T5-K4

AMA

MC142

سيم جوش هاي تيگ آلياژي براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن

AWS/ASME SFA 5.9

AMA Trade

Name

ER 308 L

۳۰-۱۱T
ER 308 LSi ۳۰-۱۲T

ER 316L

۳۰-۱۳T
ER 316L Si ۳۰-۱۴T

ER 347

۳۰-۱۵T
ER 347 Si ۳۰-۱۶T

ER 309L

۳۰-۱۷T
ER 309L Si ۳۰-۱۸T

ER 310

۳۰-۱۹T
ER 318 ۳۰-۲۱T

 

سيم جوش هاي تيگ كم آلياژ براي جوشكاري با گاز محافظ

DIN 8575

AWS/ASME SFA 5.28

AMA Trade

Name

ER 80S-G

۸۰-۱۱T
ER 80S-G ۸۰-۱۲T
DIN 8575

SGMO

ER 70S-A1

ER 80S-G

۸۰-۱۴T
 
 
سيم جوش هاي ميگ/مگ بدون آلياژ براي جوشكاري با گاز محافظ

EN 440

DIN 8559

AWS/ASME SFA 5.18

AMA Trade

Name

ER 70S-3 ۴۰-۱۳M

ER 70S-4

۴۰-۱۴M
ER 70S-6 ۴۰-۱۶M

G3 Si 1

SG2

۴۰-۱۸M
G4 Si 1 SG3 ۴۰-۱۹M

سيم جوش هاي ميگ/مگ كم آلياژ براي جوشكاري با گاز محافظ

DIN 8575

AWS/ASME SFA 5.28

AMA Trade

Name

ER 80S-G

۸۰-۱۱M
ER 80S-G ۸۰-۱۲M
SGMo

ER 70S-A1

ER 80S-G

۸۰-۱۴M
سيم جوش هاي ميگ/مگ آلياژي براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن

EN 440

DIN 8559

AWS/ASME SFA 5.9

AMA Trade

Name

ER 308 L

۳۰-۱۱M
ER 308 LSi ۳۰-۱۲M

ER 316L

۳۰-۱۳M
ER 316L Si ۳۰-۱۴M

ER 347

۳۰-۱۵M
ER 347 Si ۳۰-۱۶M

ER 309L

۳۰-۱۷M
ER 309L Si ۳۰-۱۸M

ER 310

۳۰-۱۹M
ER 318 ۳۰-۲۱M

 

سيم جوش هاي زير پودري آلياژي براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن

AMA Trade

Name

DIN 8556

AWS/ASME SFA5.9

C

Si

Mn

Mo

Cr

Ni

Nb

۳۰-۵۱

UPX2CrNi 19 9

<0.025 ۰٫۴ ۱ ۱۹ ۹
۳۰-۵۲

UPX5CrNiNb 19 9

<0.05 ۰٫۴ ۱٫۳ ۱۹ ۹ >12xC
۳۰-۵۳

UPX2CrNiMo 19 12

<0.025 ۰٫۴ ۱٫۳ ۲٫۷ ۱۹ ۱۲
۳۰-۵۴

UPX2CrNiMoNb 19 12

<0.05 ۰٫۴ ۱٫۳ ۲٫۷ ۱۹ ۱۲ >12xC
۳۰-۱۱S

~ER308L

<0.025 ۰٫۲ ۱٫۶   ۱۹ ۹  
۳۰-۱۳S

~ER316L

<0.025 ۰٫۲ ۱٫۶ ۲٫۵ ۱۹ ۱۲  
۳۰-۱۷S ~ER309L <0.025 ۰٫۲ ۱٫۶ ۲۳ ۱۳
۳۰-۱۹S ~ER310 ۰٫۱ ۰٫۳ ۱٫۶ ۲۵٫۵ ۲۰٫۵
سيم جوش هاي زير پودري كم آلياژ

AMA Trade

Name

DIN EN 756

AWS/ASME SFA5.23

C

Si

Mn

Mo

Cr

Ni

۵۰-۱۴

S2MO

۰٫۱ ۰٫۱۵ ۱ ۰٫۵
۵۰-۱۷ S3Mo ۰٫۱ ۰٫۱۵ ۱٫۵ ۰٫۵
۵۰-۱۹

S4Mo

۰٫۱ ۰٫۱۲ ۲ ۰٫۵
۵۰-۲۱ S3Ni1Mo ۰٫۱۲ ۰٫۱۵ ۱٫۷ ۰٫۶ ۱
۵۰-۲۲

S2CrMo1

۰٫۱۲ ۰٫۲ ۱ ۰٫۵ ۱٫۲  
۵۰-۲۳*

S1CrMo2

۰٫۱۲ ۰٫۲ ۰٫۵ ۱ ۲٫۵  
۵۰-۲۴* S2Ni1 ۰٫۱ ۰٫۲۵ ۱٫۳   ۱
۵۰-۲۵* S2Ni2

۰٫۱ ۰٫۱۵ ۱   ۲٫۲
۵۰-۵۴

EA 1

۰٫۱ ۰٫۱۵ ۰٫۹۵ ۰٫۵
۵۰-۵۵

EA 2

۰٫۱۲ ۰٫۱۵ ۱٫۱ ۰٫۵
۵۰-۵۸

EA 3

۰٫۱۱ ۰٫۱۵ ۱٫۷۵ ۰٫۵
۵۰-۵۹

EA 4

۰٫۱ ۰٫۱۵ ۱٫۵ ۰٫۵
۵۰-۶۲

EB 2

۰٫۱۲ ۰٫۲ ۱ ۰٫۵ ۱
۵۰-۶۳

EB 3

۰٫۱۲ ۰٫۲ ۱٫۵ ۱ ۲٫۴
۵۰-۶۴

EF 1

۰٫۱ ۰٫۲ ۱٫۶ ۰٫۵ ۱
۵۰-۶۵

EF3

۰٫۱۲ ۰٫۲ ۱٫۸ ۰٫۵ ۱
۵۰-۶۶

EG

۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۹۵ Cu:0.35 ۰٫۲۶ ۰٫۷۸

 

سيم جوش هاي زير پودري بدون آلياژ

AMA Trade

Name

DIN EN 756

AWS/ASME SFA5.17

C

Si

Mn

۵۰-۱۱

S1

۰٫۱ <0.15 ۰٫۵
۵۰-۱۲ S2 ۰٫۱ <0.15 ۱
۵۰-۱۳

S2Si

۰٫۱ ۰٫۲ ۱
۵۰-۱۵ S3 ۰٫۱ ۰٫۱۵ ۱٫۵
۵۰-۱۶

S3Si

۰٫۱ ۰٫۲۵ ۱٫۳۵
۵۰-۱۸ S4 ۰٫۱۳ <0.15 >1.8
۵۰-۵۲

El12

۰٫۱ <0.1 ۰٫۵
۵۰-۵۲

EM12

۰٫۱ <0.1 ۱
۵۰-۵۳

EM12K

۰٫۱۱ ۰٫۱۸ ۱
۵۰-۵۶

~EM13K

۰٫۱۲ ۰٫۲۷ ۱٫۳
۵۰-۵۷

EH12K

۰٫۱۲ ۰٫۳۵ ۱٫۷۵
۵۰-۶۱

EH14

۰٫۱۲ <0.1 ۱٫۸۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سيم co2 در قطرهاي مختلف”